Pretrage

Digitalno zdravlje: definicija i primjeri


Digitalno zdravlje, vrlo aktuelna i važna tema u doba dematerijalizacija i optimizacija vremena i resursa. Digitalna zdravstvena zaštita prilika je koju moramo iskoristiti, a koju mi ​​možda iskorištavamo, u Italiji i u svijetu, ali može se učiniti više. S obzirom na to da se danas pridjev "digitalni" sve više koristi uz svaku vrstu koncepta, ponekad samo zato što "stvara scenu", pogledajmo šta on zapravo znači imaju digitalnu zdravstvenu zaštitu u zemlji i koje su koristi od nas pojedinaca u više ili manje zdravom svakodnevnom životu u kojem se nalazimo.

Digitalno zdravlje: definicija

Po definiciji, kada govorimo o Digital Health želimo ukazati na onaj skup intervencija koje dijele javne uprave kako bi se promovirao proces digitalne inovacije u zdravstvenom sektoru. To treba shvatiti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ali išao bih toliko daleko da bih proširio koncept i na međunarodna područja koja mogu biti područje Evropske unije i cijelog svijeta.

Digitalno zdravlje: teza

Da napredujete u proces inovacija u zdravstvenom sektoru akcije i pravci su identificirani u „Strategiji za digitalni rast“ i u Trogodišnji plan za IT u javnoj upravi. U ovim dokumentima nalazimo intervencije koje mogu poboljšati digitalni zdravstveni ekosustav čineći ga agilnijim i bržim e minimiziranje otpada.

Ciljevi do danas predloženih rješenja su s jedne strane poboljšati efikasnost zdravstvenih usluga a s druge strane optimizirati omjer troškova i kvaliteta smanjenje razlika između različitih područja zemlje, problem u Italiji koji se duboko osjeća i ima utjecaja s mnogih gledišta.

Trogodišnji plan ističe tri posebna projekta koja se tiču ​​zdravstvenog ekosistema: elektronički zdravstveni karton (FSE), Jedinstveni rezervacioni centar (CUP) i telemedicina.

Digitalno zdravlje i upravljanje bolestima

Pogledajmo od čega se konkretno, kao primjer, sastoje planirane intervencije i pokušajmo zamisliti šta nas čeka za nekoliko godina ako se obećanja poštuju. Kada je u pitanju Elektronski zdravstveni karton mislimo na instrument, očigledno digitalni, dakle ne na hrpu listova, gdje svatko od nas može pratiti svoju zdravstvenu povijest, savjetovati se s njom i tražiti da je konzultiraju ljekari s kojima imamo posla i podijeliti je ako je to prikladno i korisno učiniti.

Pojam Telemedicina uključuje čitav niz usluga koje poboljšavaju upotrebljivost tretmana, čak i onih najsitnijih, uklanjanjem ili smanjenjem gubitka vremena, a ponekad i nepotrebnih putovanja, birokratskih koraka i lista čekanja koje se mogu izbjeći. Ovo mršavljenje tiče se dijagnostičkih usluga, medicinskih savjeta koji u nekim slučajevima postaju dostupni čak i na daljinu, što također može biti praćenje vitalnih znakova.

Praktični i praktični, jednom "probavljeni", oni će također biti digitalni recepti što će eliminirati letke s farmaceutskim i specijalističkim receptima, u izvrsnom potpuna dematerijalizacija dokumenata koji postaju digitalni. Slično će se dogoditi i sa medicinskim izvještajima i medicinskim kartonima koji će biti samo digitalni dokumenti i koji imaju punu pravnu vrijednost. Možemo se oprostiti od njihovih papirnih ekvivalenata.

Digitalno zdravlje: talijanski centar

Kao što je prethodno spomenuto, u Italiji će također biti Jedinstveni rezervacijski centar (CUP), pravi centralni, jedinstveni i kompjuterizirani sustav kojem se možemo obratiti radi rezerviranja medicinskih i zdravstvenih usluga. Ovaj jedinstveni centar će služiti za olakšati pristup pomoći i nadamo se da će smanjiti vrijeme čekanja.

Digitalno zdravlje i sigurnost podataka

Tamo sigurnost podataka i privatnost su pitanja na koja su čak i nestručni građani sve pažljiviji. Čak je i u zdravstvenom sektoru tema osjetljivi podaci vrlo je aktualan i treba ga istražiti kako bi se iskoristila digitalna zdravstvena zaštita bez paranoje ili straha. Predlažem dalje proučavanje "Digitalno zdravlje i privatnost" koja se bavi potvrđivanjem privatnosti za zdravstvene radnike, uredili Giuseppe Mastronardi i Sergio Ferri, dostupan na Amazonu po cijeni od 17 eura.

Digitalno zdravlje: zvjezdarnica i nagrada

L’Opservatorija za digitalne inovacije u zdravstvu Politecnico di Milano godinama uspostavlja a Nagrada za digitalne inovacije u zdravstvu. Od 2010. godine, ova nagrada takođe je stvorila priliku za upoznavanje i razmjenu projekata, ideja i najboljih praksi u ovom sektoru koji mogu pomoći javnim upravama i entitetima da koristiti digitalne tehnologije kao polugu za inovacije i promjene u svijetu zdravlja. Pobjednici najnovijeg izdanja biće predstavljeni na Konferenciji kako bi predstavili rezultate istraživanja Opservatorija 8. maja 2018. u Milanu.

Ako vam se svidio ovaj članak, nastavite da me pratite i na Twitteru, Facebooku, Google+, Instagramu

Moglo bi vas takođe zanimati:

  • Digitalno zdravlje: centar i projekt
  • Predictive Medicine ilipersonalizirana medicina
  • Precizna medicina
  • Anamneza: značenje
  • Mreža za zdravstvene istraživače
  • Proizvodnja 4.0: što je to, smjernice i metoda


Video: Modul 1. Digitalni tragovi - Čarobni prsti ostavljaju trag (Decembar 2021).