Pretrage

Elektronička industrija i pametni gradovi


Iako koncept pametan grad nije jednoznačno definiran, zajednički nazivnik svakog mogućeg tumačenja 'pametnog grada' leži u rasprostranjenosti tehnološke komponente. Da li je pametni grad stoga digitalni grad? Naravno, ali ne samo: izgradnja integriranog digitalnog prostora, zasnovanog na naprednim tehnološkim platformama, samo je prvi korak u stvaranju 'pametnog grada'. Karakteristično za pametan grad ukratko, riječ je o visokom stepenu transverzalnosti u primjeni tehnologija na vrlo različita područja, od energije do građevine, od transporta do mobilnosti, sigurnosti i automatizacije.

Pričaj o pametan grad važno je jer će, prema predviđanjima, do 2030. godine 60% stanovništva živjeti u urbanim centrima, uz progresivni pomak sa ruralnih područja na gradove povećane imigracijom. Zbog toga je Europska unija zatražila od svih država članica da imaju određenu urbanističku agendu i stvorila je nove Europske fondove za regionalni razvoj za razdoblje 2014-2020. I zato je Italija odlučila da se opremi specifičnim PON-om (Nacionalni operativni program) posvećenim gradskim gradovima.

Zaključak je da je ovo ključno preispitivanje urbanog prostora pametan grad odgovara na neke konkretne probleme koje nam pred nas postavlja budućnost: povećanje svetske populacije, veliki fenomeni urbanizacije kao rezultat povećanja urbane populacije i rast potražnje za energijom u kombinaciji sa većom osetljivošću na uticaj na životnu sredinu.

Svakako elektronička i elektrotehnička industrija koju predstavljaju ANIE Federacija može dati osnovni doprinos pametan grad, kako je istaknuto tokom sastanka 'Dizajn pametnih gradova: dobavljači tehnologije i dionici u usporedbi s izgradnjom gradova budućnosti' organizovano početkom decembra u sedištu ANIE Confindustria povodom XII istraživačkog dana.

Kompanije koje su se pridržavale ANIE, a koje su tokom dana prisutnima imale priliku da ilustruju inovativan opseg svog rada, pokazale su da je vrijeme da prestanemo raspravljati o tome šta bi se moglo uraditi da se sprovede pametan grad i početi to realizirati, također kroz intervencije koje se mogu činiti neznatnima, ali koje u stvarnosti predstavljaju korak naprijed prema gradu budućnosti.

Možda će vas takođe zanimati

  • Život u talijanskim gradovima
  • Kontekstualni certifikat


Video: International - Innovation Expo 2020 (Septembar 2021).