Radi

Loša talijanska "Zelena ekonomija"


Podaci zelena ekonomija Talijani su zastrašujući, samo pomislite da na benzin Italijani plaćaju akcize koje sežu do događaja koji su se dogodili prije 77 godina! Energetski sektor cvjeta, posebno kada je riječ o obnovljivih. Očekuje se da će izvori uglja nestati u narednim decenijama. Uprkos premisama koje je prihvatio čitav svijet, Italija smanjuje poticaje obnovljivih na štetu građana i preduzeća.

Nedostatak industrijskog plana u sektoru obnovljivi izvori u Italiji nanosi štetu preduzećima i građanima, a da se ne spominje šteta po životnu sredinu. U Europi, kao i u Aziji i SAD-u, vidimo trku prema obnovljivih, kako bi se prekinula ovisnost o fosilnim gorivima, a time i o zemljama izvoznicama. U Italiji je ova trka spora i plaha, posebno s obzirom na 5. račun za energiju, plan podsticaja koji definira vlada.

WWF pokreće apel: "Poticaji za obnovljive izvore moraju se održavati i modulirati prema potrebi smanjenja (do potpune eliminacije) emisije CO2 i razvoja ekonomije budućnosti, tj.Zelena ekonomija", U Italiji sigurno ne zbog potrebe za popunjavanjem praznina u iskrivljenom energetskom sistemu zasnovanom na fosilnim gorivima"

Među dizajnerima, tehničarima i instalaterima panela, solar je sektor koji garantuje visoke stope zaposlenosti, kao i energija vjetra. Panorama obnovljivih u Njemačkoj ima vrlo visoke brojke, 340 hiljada zaposlenih u sektoru obnovljivih protiv 50.000 radnika u uglju, a u Njemačkoj je ugalj tradicionalna osnova ekonomije i proizvodnje energije.

I u Italiji se moramo usredotočiti na zelenu ekonomiju, ali neizvjesnosti oko polja su previše obnovljivi izvori u Italiji: ne postoji dobro definiran energetski plan, birokratska sporost koja na nekim mjestima u Italiji dotiče apsurd, samo pomislite da u Puglia od 2006. pokušava izgraditi vjetroelektranu.

Italijanska politika bi trebala igrati svoju ulogu. Kada je u pitanju obnovljivih građani se često plaše daljnjeg povećanja računa, ali porast je lažni problem, ekonomske koristi dobro definiranih energetskih planova koji su usredotočeni na zelena ekonomija i energetska efikasnost su veće, posebno s obzirom na trenutne akcize na naftu. WWF podsjeća da Talijani i dalje plaćaju odštetu za cucleare zatvoren prije 25 godina, a također plaćaju akcize na benzin za abesinski rat 1935. godine!

Sada je više nego ikad važno poticati istinski industrijski razvoj povezan sa Zelena ekonomija, modulirati poticaje tako da garantuju najbolje tehnologije i sisteme koji mogu predstavljati konkretnu prednost za ekonomiju građana i zemlje. A da se i ne spominju ekološke koristi koje će uslijediti.

uredila Anna De SimoneVideo: Zelene ekonomije. Green Economy (Septembar 2021).