Prijevoz

Da li je dizel poput benzina?


Nema više prednosti za Diesel. Europska komisija razmatra uklanjanje porezne pogodnosti iz koje dizel u poređenju sa benzinom. Prijedlog bi mogao donijeti i daljnja povećanja za dizel, iznijela je Europska komisija s ciljem borbe protiv klimatske promjene.

Čini se da je rasprava održana u holovima Evropske komisije završila. Većina članova EP-a izjasnila se protiv načela fiskalne neutralnosti. Neobavezujuće stajalište koje je usvojio Europski parlament usvojilo je 374 glasa za, 217 protiv i 73 suzdržana. Sada će na Vijeću ministara biti jednoglasno da odluči hoće li primijeniti promjene.

Ovaj bi manevar zabilježio rast cijene za dizel čak i u onim zemljama u kojima ima koristi od poreznih prednosti nad benzinom. Europska komisija je dala jasan prijedlog da se suprotstavi klimatske promjene: porezi na energente (električna energija, gorivo ...) moraju se izračunati na osnovu emisije CO2 i energetskog potencijala proizvoda.

Takvim bi manevrom zemlje bile prisiljene iskoristiti više izvora obnovljiva energija kako bi pomogla EU u postizanju ciljeva postavljenih za vođenje borbe protiv klimatske promjene.

Izuzeci.
Prema zastupnicima u Europskom parlamentu, države članice mogle bi primijeniti novi prijedlog u svim sektorima, osim u poljoprivredi i šumarstvu, uz smanjeni ili nulti nivo oporezivanja. Takvi izuzeci bili bi povezani sa jedinstvenim prednostima sektora u smislu energetske efikasnosti. Do danas poljoprivredni dizel košta oko 1,10 eura farme oni koriste preko 3,00 litara goriva dnevno, ovo oporezivanje će dodatno dovesti sud pred poljoprivredni sektor.Video: Dilema: dizel ili benzinac (Septembar 2021).