Bio Building

Energetsko certificiranje zgrada, talijanska situacija


Znamo šta energetske klase zgrada, ovo je toliko relevantna potvrda da je od 1. siječnja 2012. bilo dobro promišljeno učiniti obveznim navođenje na svakom oglasu za nekretninu. U Italiji plovimo otvorenim morem kako za specifikaciju energetskih klasa, tako i za propise koji se tiču ​​teme energetske performanse u zgradama.

Inicijativu je poduzela Europska komisija koja je odlučila pokrenuti postupak protiv Italije pred Sudom EU zbog nepoštivanja Direktive 2002/91 / EC, da se jasno vidi ona koja se odnosi na energetske performanse zgrada.

Na šta se odnosi direktiva energetske performanse u zgradama i ono što Italija ne radi.
Direktivu su izdali Europski parlament i Vijeće 16. prosinca 2002. Prema ovoj direktivi, države članice trebale su primijeniti metodologiju za izračunavanje Energetske performanse svih zgrada i odavde rođenje energetsko certificiranje zgrada: države članice su dužne provoditi periodične inspekcije kako bi provjerile stanje zgrade, posebno kotlova i klima uređaja, dva energetski najhladnija kućanska aparata.

Italija je, četiri godine nakon direktive, odnosno 2006. godine, već dobila postupak za povredu prava. Od 2006. godine do danas, uprkos brojnim formalnim pismima proslijeđenim talijanskim vlastima, naša zemlja se nakon 10 godina još uvijek nije prilagodila evropskoj direktivi.

Energetsko certificiranje zgrada, Potvrđujem
Direktiva predviđa da se potvrda o energetsko certificiranje se stavlja na raspolaganje vlasniku ili budućem kupcu ili najmoprimcu i slično certifikat očekuje se u svakoj fazi života kuće: od izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja. Otuda i obaveza navođenja energetsko certificiranje na oglasima za nekretnine. Ovu potvrdu mogu izvršiti kvalifikovani stručnjaci ili ovlašćene osobe uz odgovarajuće preglede putničkog prostora.

Trenutno Italija nije udovoljila EU, a gradnja i dalje ne ispunjava kriterije Energetske performanse. Nedostaju mjere provedbe koje se odnose na preglede klimatizacijskih sustava, a uz to Italija ne primjenjuje u potpunosti direktivu EU, već je, naprotiv, uvela odstupanja od obveze, odstupanja koja nisu predviđena direktivom EU.Video: Naučite kako se grade zgrade gotovo nulte energije (Septembar 2021).