Pretrage

Energetska učinkovitost: Talijanski ciljevi za 2020. godinu


Ciljevi energetske efikasnosti koje je Italija odredila za 2020. godinu sadržane su u Akcioni plan za energetsku efikasnost. The PAEEpotpisan 2014. godine, sadrži, pored indikacija za postizanje ciljeva, i rezultate postignute tokom 2012. godine.

Polazeći od rezultata, lijepo je znati da je Italija 2014. jedna od najvećih zemalja energetske efikasnosti širom eurozone. Primarni energetski intenzitet, koji predstavlja omjer između energetskih potreba u ktoe i BDP-a i miliona eura, kod nas je za 19% niži od prosjeka EU (izvor PAEE 2014).

Nadalje, posljednjih godina potrošnja finalne energije smanjila se, i ne samo kao posljedica ekonomske krize. Povećanje efikasnosti proizvodnje električne energije i uštede energije ostvarene zahvaljujući poreskim odbitcima, bijelim certifikatima, usvajanjem minimalnih zahtjeva za energetske efikasnosti za zgrade i opremu i druge mjere sadržane u Akcionom planu.

Kombinovana kombinacija ovih stvari omogućila je Italiji da 2013. godine osvoji drugo mjesto na ljestvici najnaprednijih svjetskih ekonomija energetske efikasnosti. Ispred nas je samo Njemačka, iza Ujedinjenog Kraljevstva koju smo, međutim, prestigli u odnosu na 2012. godinu.

Čak i u pogledu tehnološkog napretka, Italija 2014. dobro posluje. Prva smo država na svijetu u difuziji pametnih mjernih sistema (daljinsko očitavanje i nadgledanje svjetlosti, plina i vode) koji su važan dio u upravljanju i smanjenju energetskih potreba. A možemo računati i na to da će generacijski park s postrojenjima s kombiniranim ciklusom plina (CCGT) biti među najefikasnijima.

Slika je potpuna ako uzmemo u obzir da u Italiji energetski sektor predstavlja važan segment nacionalnog proizvodnog sistema, sa 470 tisuća zaposlenih (podaci za 2012. godinu), 36 tisuća novih zaposlenih (ovi se podaci odnose na zapošljavanje u 2011. godini) i izvrsnim izgledima za posao.

Konkurentnost Italije međunarodno je prepoznata iu segmentu obnovljivih izvora energije (koncentrirana solarna, termalna obnovljiva energija i energetske efikasnosti) i u tradicionalnim lancima opskrbe plinom i istraživanju i proizvodnji ugljovodonika.

Ciljevi energetske efikasnosti za 2020. godinu

U 2012. godini Italija je imala primarnu potrošnju energije od 163,05 Mtoe (milion tona ekvivalenta nafte) podijeljenu na sljedeći način:

  • industrija 29,31 Mtoe (30,13 u 2011)
  • prijevoz 39,45 Mtoe (41,82)
  • rezidencijalni 31,33 Mtoe (31,32)
  • usluge 15,93 Mtoe (15,75)
  • poljoprivreda 2,63 Mtoe (2,70)
  • bunkeriranje 0,16 Mtoe (0,15)

Cilj za 2020. godinu je stići saenergetske efikasnosti ostvariti sljedeće uštede:

  • stambeni -5,14 Mtoe
  • tercijarni sektor -1,72 Mtoe (-0,80 iz PA i -0,92 iz privatnog sektora)
  • industrija -7,14 Mtoe
  • prijevoz -6,06 Mtoe

Manje potrošene energije znači i manje zagađenja. Prevođenje u praksu i ušteda energije iznad (što je cilj EEP-a), Italija će moći smanjiti emisiju CO2 u atmosferu za 50-55 miliona tona godišnje.

Možda će vas zanimati članak o bijelim certifikatimaVideo: Kako postaviti CILJEVE i OSTVARITI ih 2021. Slavica Squire (Oktobar 2021).