Pretrage

Odbitak za restrukturiranje: dopuštene intervencije


Odbici za restrukturiranjedopuštene intervencijekoji mogu pristupiti poreskim olakšicama koje pruža bonus za restrukturiranje. Zahtjevi, informacije u slučaju radova na obnovi i održavanju drugog doma.

Tamofiskalno umanjenjeza intervencije odadaptacijamogu ga koristiti svi porezni obveznici. TheBonus za restrukturiranje za 2016. godinuuređuje se čl. 16-bis predsjedničke uredbe 917/86 (Konsolidovani zakon o porezu na dohodak) koja, zahvaljujući nekim dodacima i okružnicama koje je objavila Agencija za prihode, pojašnjava koje suintervencijekoji imaju pravo na tzvodbitci za restrukturiranje.

Bonus za renoviranje 2016. godine u drugom domu

Theporezne olakšicedozvoljeni su i u slučaju intervencija izvedenih nadruga kućaporeskog obveznika. Jedini uvjet za pristup odbitci za restrukturiranjena druga kuća je da se ovo nužno mora koristiti kao dom za stambenu upotrebu.

Odbitak je jednak 36% nastalih troškova, do ukupnog iznosa koji ne prelazi 48.000 eura po jedinici imovine. Drugim riječima, porezni obveznik može ostvariti porezne olakšice i za prvi i za drugi dom na isti način i u oba slučaja imat će na raspolaganju maksimalno porezno rasterećenje od 48.000 eura. Odbitak raste na 65% ako je obnova uključivala ponovni razvoj energetskog razreda imovine (i prve i druge kuće), koja je predmet obnove. U ovom trenutku maksimalni plafon iznosi 96.999 eura.

Odbitak za restrukturiranje: dopuštene intervencije

Intervencije koje se mogu odbiti u vrijeme prijave poreza su svi radovi konzervativne sanacije, restauracije ili obnove zgrada. U ovom ćemo paragrafu izvijestiti gustu listu svih dopuštene intervencijedoOdbitak za restrukturiranje za 2016. godinu:

 • Podešavanje visina podova u skladu sa postojećim volumenima. Pa ko želi napraviti useljivo potkrovlje mogu pristupiti odbitcima.
 • Realizacija prozora za potrebe ventilacije prostorija.
 • Zamjena vrata i prozora.
 • Rušenje i vjerna obnova dobra.
 • Izgradnja balkona.
 • Izgradnja potkrovlja.
 • Izgradnja novog kupatila.
 • Obnova kupaonice.
 • Proširenje postojećih površina i volumena u skladu sa odredbamaPlan kuće.
 • Oprema za klimatizaciju i recikliranje kao što su uređaji za kontrolirana mehanička ventilacija.
 • Kupovina garaže sa nekretninama.
 • Renoviranje garaže.
 • Izgradnja garaža.
 • Izgradnja garaže sa nekretninama.
 • Ugradnja dizala i dizalica.
 • Kupovina e Zamjena kotla sa odbitkom ad hoc.
 • Instalacija sigurnosnih sistema.
 • Zamjena sanitarnih čvorova i slavina.
 • Video portafoni.
 • Povećanje vrata i prozora.
 • Objedinjavanje prostorija ili drugih odgovarajućih jedinica nekretnina.
 • Zamjena ili popravak grijača i klima uređaja. Odbitnost u pojedinačnim jedinicama nekretnina autentična je intervencijama usmjerenim na uštedu energije. Oni spadaju uintervencije priznate u odbitkečak i grijači i klima uređaji koji zahtijevaju ugradnju vanjskih mašina.
 • Izgradnja i ugradnja novoizgrađenih vanjskih kapija. U slučaju zamjene kapije, jedini uvjet za pristupiti odbitcima za restrukturiranje je da nova vrata moraju imati različite karakteristike od onih koja postoje.
 • Izgradnja unutarnjeg ili vanjskog dimovodnog kanala, ili obnova ili prepravka postojećeg dimovoda promjenom karakteristika u odnosu na postojeći model.
 • Rekonstrukcija ili interni dijelovi podruma.
 • Popravak ili nova izgradnja vode ili toplane.
 • Zamjena ili nova instalacija kamera, portafona ili video portafona.
 • Radovi usmjereni na zvučnu izolaciju.
 • Prozorske klupice i balkoni.
 • Potpuna ili djelomična obnova fasada.
 • Obnova ili nova izgradnja kanalizacionog sistema.
 • Obnova ili izgradnja garaže.
 • Izgradnja, integracija ili zamjena vodovoda ili električnog sistema.
 • Izgradnja novog internog autonomnog sistema grijanja. Jedino ograničenje da bi se ova intervencija mogla uvrstiti među odbitne troškove u trenutku prijave poreza je to što sistem mora biti u skladu s Ministarskom uredbom 37/2008 - bivšim zakonom 46/90.
 • Izgradnja ili obnova kotlovnice.
 • Izgradnja nogostupa na privatnom zemljištu.
 • Standardizacija zgrada.
 • Izgradnja ili obnova graničnih zidova, unutrašnjih zidova ili potpornih zidova.
 • Zamjena ili nova konstrukcija vanjskog ili unutarnjeg poda.
 • Ugradnja sjenila ili drugih solarnih sistema za zasjenjenje, uključujući zavjese za zamračivanje.
 • Ugradnja blindiranih vrata.
 • Realizacija unutrašnjih ili vanjskih stepenica.
 • Nova instalacija ograde ili zamjena postojeće.
 • Zamjena ili adaptacija poda.
 • Obnova terasa.
 • Zamena krovnog poklopca.
 • Vanjsko bojanje (pa ako želite promijeniti boju unutarnje ili vanjske fasade možete iskoristiti odbitke za obnovu).
 • Rekonstrukcija prostora za puzanje.
 • Nova gradnja ili adaptacija verande. Pa ako hoćeš zatvori trijem i imate odgovarajuće dozvole, možete iskoristitiodbitci za restrukturiranjejer je to prihvaćena intervencija.
 • Izgradnja oluka.
 • Realizacija krovnih prozora.
 • Popravak ili ojačanje postojećih struktura bazena.
 • Intervencije na izolaciji zgrada.
 • Ugradnja fotonaponskog krova.
 • Montaža fotonaponskih krovova.

Kao što je jasno, lista intervencija kojima je dozvoljen pristup porezne olakšice na polju bonus za obnovusu brojni, ali postoje i ograničenja. Na primjer, pri kupnji garaže moguće je odbiti samo troškove izgradnje umanjene za profit prodavača. Oni koji namjeravaju izgraditi bazen ne mogu pristupiti porezne olakšice jer su one dozvoljene samo u slučaju popravka već postojećeg bazena, ali samo ako će dotični zahvat omogućiti održavanje izvornog oblika bazena. Ograničenja su specifična za svaki slučaj.Video: Ima li paušalac platu? (Oktobar 2021).